SCROLL DOWN
Κοινωνικά και συναισθηματικά ορόσημα

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται εκτός από τα αναπτυξιακά ορόσημα, τί και πότε πρέπει κοινωνικά και συναισθηματικά να αποκτήσει ένα παιδί ανά ηλικία. Παρακάτω περιγράφονται  αναλυτικά τα στάδια αυτά

Βρεφική ηλικία

Ορόσημα 0-1 μηνός:

 • Ενδογενή χαμόγελα: χαμόγελα που προκύπτουν περισσότερο ως αποτέλεσμα εσωτερικών διακυμάνσεων και μυϊκών συσπάσεων, παρά ως ανταπόκριση στα εξωτερικά ερεθίσματα των φροντιστών
 • Έντονο κλάμα ως ένδειξη ύπαρξης κάποιας ανάγκης π.χ. πείνα, πόνος, ύπνος, κ.λπ.

Ορόσημα 1-2 μηνών:

 • Χαμόγελα ως ανταπόκριση σε ήπια διεγερτικά ερεθίσματα φροντιστών π.χ. όταν του μιλάνε με ήρεμο τρόπο ή όταν το χαϊδεύουν απαλά
 • 1μιση με 2 μήνες: αρκετά πιο έντονο κλάμα ως ένδειξη ύπαρξης κάποιας ανάγκης

Ορόσημα 2-3 μηνών:

 • Ανάπτυξη κοινωνικού χαμόγελου: το χαμόγελο, πλέον, γίνεται κοινωνικό και σκόπιμο, ως ένδειξη ανταπόκρισης στα ερεθίσματα των φροντιστών
 • Από την ηλικία 3 μηνών και έπειτα μειώνεται η ένταση του κλάματος
 • Ευχαριστιέται το παιχνίδι και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του όταν τελειώνει
 • Εκφράζεται περισσότερο με το πρόσωπο
 • Μιμείται κάποιες κινήσεις και εκφράσεις του προσώπου

 Ορόσημα 4-7 μηνών:

 • Χαμογελάει αυθόρμητα σε φροντιστές και άλλους ανθρώπους
 • Γύρω στους 6 με 7 μήνες: προτίμηση για φροντιστές και ενδείξεις ανησυχίας με αγνώστους
 • Ευχαριστιέται το παιχνίδι και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του όταν τελειώνει
 • Ενδιαφέρεται για τον καθρέφτη (επιθυμία να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη)

Ορόσημα 7-12 μηνών:

 • Γύρω στους 7 με 9 μήνες: αρχίζει να αναπτύσσεται ο δεσμός μεταξύ του βρέφους και των φροντιστών του
 • Κατά το διάστημα αυτό (6 με 8 μηνών), αρχίζει να εκδηλώνεται το άγχος αποχωρισμού, το οποίο μπορεί να εκτείνεται έως 18-24 μηνών, ακόμα και ως τα 4 έτη
 • Η επικοινωνία με τους φροντιστές αρχίζει να εκτείνεται πέρα από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση: κοιτάει το φροντιστή, όσον αφορά το πώς πρέπει να νιώσει ή να δράσει μπροστά σε άγνωστες καταστάσεις ή αντικείμενα (ανάλογα με αντίδραση φροντιστή)

Ορόσημα 1-2 ετών:

 • Προκλητική συμπεριφορά
 • Γύρω στα 2 έτη: ενδιαφέρεται για παιχνίδι με παιδιά της ηλικίας του και το ευχαριστιέται, ωστόσο, παίζει παράλληλα, αλλά χωρίς ουσιαστική αλληλεπίδραση
 • Μιμείται συμπεριφορές ενηλίκων και άλλων παιδιών
 • Ανάπτυξη αίσθησης ανεξαρτησίας (αρχίζει να έχει την ανάγκη για ανεξαρτησία, να ανακαλύπτει το περιβάλλον γύρω του)
 • Γύρω στους 18 με 24 μήνες: αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ξεχωριστό πρόσωπο από τους φροντιστές (0-2 ετών, εμφάνιση αίσθησης εαυτού)
 • 1ο στάδιο:Eμπιστοσύνη έναντι Δυσπιστίας, κατά το πρώτο έτος ζωής (μαθαίνει να εμπιστεύεται ή όχι τους άλλους, ανάλογα με την ανταπόκριση των φροντιστών στις ανάγκες του)
 • 2οστάδιο:Αυτονομία έναντι Αμφιβολίας, κατά το δεύτερο έτος ζωής(μαθαίνει να ασκεί τη βούλησή του και να είναι αυτόνομο ή να αμφιβάλει για το αν μπορεί να καταφέρει πράγματα μόνο του).

 Πρώτη παιδική ηλικία

Ορόσημα 3-6 ετών:

 • Από τα 4 και μετά: αναγνώριση συναισθημάτων στον εαυτό του, αναγνώριση συναισθημάτων στους άλλους (ενσυναίσθηση) και κατάκτηση των βασικών εννοιών της θεωρίας του νου (τι σκέφτονται, τι αισθάνονται οι άλλοι)
 • Αυξημένη ικανότητα ρύθμισης σκέψης, συναισθήματος και δράσης
 • Ανάπτυξη ηθικών εννοιών (τι είναι ‘καλό’ και ‘κακό’)και ρύθμιση συμπεριφοράς, με βάση εξωτερικές συνέπειες και κρίσεις των φροντιστών του, παρά με βάση τα κίνητρα και τις προθέσεις του
 • Ανάπτυξη της ταυτότητας του ρόλου του φύλου και της προσωπικής ταυτότητας (αίσθηση για τα προσωπικά χαρακτηριστικά)
 • Διαχωρισμός παιχνιδιού κατά φύλο
 • Γύρω στα 4 με 6: αναμένεται να συνεργάζεται με ενήλικες και άλλα παιδιά
 • 3ο στάδιο: Πρωτοβουλία (αυξανόμενη αυτονομία και εκκίνηση νέων δραστηριοτήτων) έναντι Ενοχής (εάν δεν του επιτραπεί να ακολουθήσει τις πρωτοβουλίες του).

 Μέση παιδική ηλικία

Ορόσημα 6-12 ετών:

 • Αναγνώριση πιο σύνθετων συναισθημάτων και κοινωνικών καταστάσεων
 • Αυξημένη ικανότητα ρύθμισης σκέψης, συναισθήματος και δράσης
 • Η κρίση για ηθικές έννοιες και η συμπεριφορά, ρυθμίζονται περισσότερο από προσωπικά κριτήρια στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (επίδραση από συνομιλήκους)
 • Συνέχιση ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας (αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται για τα προσωπικά του χαρακτηριστικά)
 • Παιχνίδι με κανόνες
 • Αυξάνεται η ικανότητα διαμόρφωσης και διατήρησης φιλίας, λύσης προβλήματος και αντιμετώπισης διαπροσωπικών συγκρούσεων
 • 4Ο στάδιο: Φιλοπονία (νιώθει ικανό και αποτελεσματικό σε πράγματα που δίνουν αξία οι ενήλικες και οι συνομήλικοί του) έναντι Κατωτερότητας (νιώθει μη ικανό).

Διαβάστε επίσης ¨Τα αναπτυξιακά ορόσημα¨

Συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε περίπτωση που κάτι σας έχει ανησυχήσει στην ανάπτυξη του παιδιού σας.